Välkommen till

Axstad Skog & Allservice

SKOGSARBETE - TRÄDFÄLLNING - STUBBFRÄSNING


Roger Hallerfelt utför

  • Skogsarbete.
  • Trädfällning
  • Stubbfräsning

Mitt verksamhetsområde är i första hand Mjölby med omnejd. Jag har lång erfarenhet av skogsavverkning och utför manuell huggning.
Vill ni ta ner ett träd i trädgården?

- Jag utför varsam trädfällning, där jag tar ner trädet bit för bit.
Jag utför arbeten åt i första hand privata skogsägare och privatpersoner. Jag arbetar alltid med stor noggrannhet och gör mitt yttersta för att erbjuda mina kunder säker och snabb service.

Skogsarbete
Jag har lång erfarenhet av skogsarbete, bland annat från tio år som anställd på Södra Skogsägarna, där jag utförde manuellt skogsarbete.

- Idag utför jag:
• Manuell huggning - Där det är svårt att komma åt eller där det inte lönar sig att köra fram en skördare, anlitar ni mig för manuell huggning. Jag har egen skotare.

• Plantering av skog

Trädfällning
Jag utför trädfällning i trädgårdar och på andra platser där utrymmet är begränsat. Genom att jag tar ner trädet bit för bit från toppen, finns ingen risk för skador på intilliggande byggnader eller luftburna el-/teleledningar.